Potek prijave pogreba

V primeru smrti na domu, mora pokojnika pregledati zdravnik – mrliški oglednik. Zato morajo svojci o smrti obvestiti dežurnega zdravnika.

Za naročilo pogreba, prevoza ali upepelitve je potrebno pripraviti:

  • osebni dokument pokojnika (potni list, osebna izkaznica, vozniško dovoljenje)
  • zdravniško potrdilo o smrti in poročilo o vzroku smrti
  • obleko pokojnika

Potem se pokliče pogrebno službo.

Svojci se morajo odločiti kakšne vrste pogreb bo: klasični ali žarni; cerkveni ali civilni pogreb.

Na voljo smo vam 24 ur na dan!

T: 04 253 65 00
T: 04 253 15 90
F: 04 251 65 01

M: 031 577 299 – Andrej Zorman
M: 041 628 940 – Stane Zupan

E: navcek1@siol.net