Naše storitve

Nudimo naslednje pogrebne storitve in opremo:

 • prevzem, oblačenje in ureditev pokojnika
 • prevoz pokojnika
 • organizacija upepelitve
 • Pogrebna oprema ( krste, žare, nagrobni križi, piramide, žarne niše … )
 • Sestava in objava osmrtnic
 • Organizacija in vodenje pogrebne slovesnosti
 • Pevci, nosači, trobenta, harmonika, citre, violina, govornik
 • Žalni aranžmaji
 • Izkopi jam, vkopi za žare
 • Urejanje dokumentacije
 • Svetovanje pri povračilu pogrebnine in drugih pravic po pokojniku
 • Fotografiranje pogrebov
 • Na voljo smo 24 ur na dan